Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากท่านนายกรัฐมนตรี - 28 มกราคม 2559จำนวนผู้อ่าน 134 คน
เอกสารสำหรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 - 10 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 697 คน
เอกสารสำหรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556...
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์รับรางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคม - 03 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 566 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์รับรางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคม...
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร - 02 พฤษภาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1014 คน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร...
โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ - 23 มกราคม 2555
โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ...
ประกาศรายชื่อนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2553 - 10 มกราคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1433 คน
ประกาศรายชื่อนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2553...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 6 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์