Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
บริษัทอำพันธ์ยุทธ์ฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา - 14 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 136 คน
บริษัท Watsons เปิดรับสมัครเภสัชกรและผู้จัดการสาขา - 14 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 143 คน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เปิดรับสมัครเภสัชกร 2 อัตรา - 09 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 154 คน
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกร 3 อัตรา - 03 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 457 คน
โรงพยาบาลเมโยเปิดรับสมัครเภสัชกร - 26 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 138 คน
โรงพยาบาลบ้านแพ้วเปิดรับสมัครบุคลากร - 26 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 125 คน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครเภสัชกร - 24 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 172 คน
โรงพยาบาลสายไหม เปิดรับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา - 23 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 182 คน
บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา - 05 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 155 คน
โรงพยาบาลธนบุรี 2 เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา - 28 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 204 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 26 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์