Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
10 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" ครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...
ดาวโหลดน์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
10 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี ...
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและงานส่งทัายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
04 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 105 คน
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและงานส่งทัายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร...
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 151 คน
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557...
ประกาศตารางสอบนอกปฏิทินการศึกษา รายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
09 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 120 คน
ประกาศตารางสอบนอกปฏิทินการศึกษา รายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 255
29 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 255...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
วันมาฆบูชา
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา ของคณะเภสัชศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เสริมประสบการณ์ในวิชาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และพื้นที่เป้าหมาย โรงพยาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์