Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์
30 ตุลาคม 2557
สำหรับโรคติดเชื้อดื้อยาและโรคที่พบบ่อยในชุมชน ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร...
ฝึกอบรมเชิงทฤษฏีและการปฏิบัติการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
22 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 200 คน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ สนใจติดต่อ คุณสมเกียรติ ใจพันธุ์ 08 6930 6551...
'4 นวัตกรรมสร้างสรรค์กับ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร'
09 กรกฏาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 409 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน "4 นวัตกรรมสร้างสรรค์กับ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก...
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
25 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558 ...
ประกาศตารางเรียนตารางสอนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
24 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
ประกาศตารางเรียนตารางสอนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
20 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์