Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ประมวลภาพวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และผู้บริหารพบบุคลากร
12 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 229 คน
ประมวลภาพโครงการวันสถาปนาคณะฯ และผู้บริหารพบบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
10 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" ครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...
ดาวโหลดน์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
10 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
21 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557...
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2557
09 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 111 คน
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2557...
รายการวารสารและหนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2558
09 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
รายการวารสารและหนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2558...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะฯ ครั้งที่ 4/2558
ห้องรับรองคณบดี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2558
ห้องรับรองคณบดี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์