Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชการ เรื่อง การส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและ...
15 มกราคม 2558
"การส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
19 ธันวาคม 2557
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ...
ฝึกอบรมเชิงทฤษฏีและการปฏิบัติการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
22 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 328 คน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ สนใจติดต่อ คุณสมเกียรติ ใจพันธุ์ 08 6930 6551...
อ่านข่าวทั้งหมด
กำหนดการดำเนินการในระบบทะเบียน ตามปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 185 คน
กำหนดการดำเนินการในระบบทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ...
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
25 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 379 คน
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558 ...
ประกาศตารางเรียนตารางสอนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
24 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 387 คน
ประกาศตารางเรียนตารางสอนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2558
ห้องรับรองคณบดี
โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำปีงบมาณ 2558
จังหวัดอุดรธานี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์