Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์
30 ตุลาคม 2557
สำหรับโรคติดเชื้อดื้อยาและโรคที่พบบ่อยในชุมชน ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร...
ฝึกอบรมเชิงทฤษฏีและการปฏิบัติการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
22 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ สนใจติดต่อ คุณสมเกียรติ ใจพันธุ์ 08 6930 6551...
'4 นวัตกรรมสร้างสรรค์กับ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร'
09 กรกฏาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 398 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน "4 นวัตกรรมสร้างสรรค์กับ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
20 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2557 ภาคบรรยาย (MCQ) และภาคปฎิบัติการ (OSPE)
14 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 131 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2557 ภาคบรรยาย (MCQ) และภาคปฎิบัติการ (OSPE)...
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
11 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์