Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2558
02 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ คณะเภส้ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร ...
ย้อนวันวาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
02 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 135 คน
ย้อนวันวาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
'พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557'
01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
"พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
21 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558...
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือนตุลาคม 2558
15 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำเดือนตุลาคม 2558...
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic
31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 106 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ดูข้อมูลงานบริการการศึกษาเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ห้องรับรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 10/2558
ห้องรับรองคณบดี
๊Auburn University ศึกษาดูงาน/ฝึกงาน
รพ.โพธิ์ประทับช้าง-ร้านยาคณะฯ
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์