Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
รับสมัครอาสาสมัครกับสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
27 มิถุนายน 2559
สนใจสมัครได้ที่สถานวิจัยเครื่องสำอาง ฯ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 3 โซน A สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-968801 ,055-968655 หรือ e-mail: cosnat@nu.ac.th ...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการเปิดตัวมูลนิธิมังกร ประพันธ์วัฒนะ
21 มิถุนายน 2559
และการประชุมการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ตรวจสอบรายชื่อการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
21 มิถุนายน 2559
"การส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ ...
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
13 มิถุนายน 2559
- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) - แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศตารางเรียนตารางสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 187 คน
...
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559
10 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 267 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2559
10 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
...
ประกาศตารางสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2558 (MCQ และ OSPE)
27 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 327 คน
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอด ภาคบรรยาย (MCQ) และ ภาคปฏิบัติการ (OSPE) ...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ดูข้อมูลงานบริการการศึกษาเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ไชยานุภาพ 6
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์