Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
'พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557'
01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
"พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อยคณะเภสัชศาสตร์ : ประเมินระดับหลักสูตร
01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
ประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อยคณะเภสัชศาสตร์ : ประเมินระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 10-11 และ 13 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic
31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic...
ขอแจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
25 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
ขอแจ้งการเปิดให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558...
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
19 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
นำเสนอการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 5
ไชยานุภาพ 1
นำเสนอฝึกงานวิชาชีพ (กรณีศึกษา)
ห้อง ภ.3303-1 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์