Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
แถลงข่าวงานวิจัยสมุนไพร และน้ำมันหอมระเหย จากสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง
20 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
แถลงข่าวงานวิจัยสมุนไพร และน้ำมันหอมระเหย จากสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิยายน 2558...
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2558
02 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ คณะเภส้ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร ...
ย้อนวันวาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
02 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 264 คน
ย้อนวันวาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ สำหรับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
17 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ สำหรับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
17 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ดูข้อมูลงานบริการการศึกษาเพิ่มเติม
ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2558
ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (ภ.2108)
สัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2559
ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (ภ.2108)
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์