Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
19 ธันวาคม 2557
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ...
ฝึกอบรมเชิงทฤษฏีและการปฏิบัติการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
22 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 249 คน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ สนใจติดต่อ คุณสมเกียรติ ใจพันธุ์ 08 6930 6551...
'4 นวัตกรรมสร้างสรรค์กับ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร'
09 กรกฏาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 458 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน "4 นวัตกรรมสร้างสรรค์กับ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก...
อ่านข่าวทั้งหมด
กำหนดการดำเนินการในระบบทะเบียน ตามปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
กำหนดการดำเนินการในระบบทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ...
ประกาศตารางสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
17 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 149 คน
ประกาศตารางสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557...
การจัดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
16 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
การจัดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
22 ธค 57-30 มค 58 นิสิตฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ผลัด 7
อบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับโรคติดเชื้อดื้อยาและโรคที่พบบ่อยในชุมชน
โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสแกรนด์ฮาวเวิร์ด กทม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์