Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน
17 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 73 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 โดยมี อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร...
การประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 92 คน
การประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2558
02 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2558...
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558
02 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 199 คน
ประกาศตารางการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558...
รายการวารสารและหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
09 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
รายการวารสารและหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
หยุดวันอาสาฬหบูชา
หยุดวันเข้าพรรษา
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์