Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์
30 ตุลาคม 2557
สำหรับโรคติดเชื้อดื้อยาและโรคที่พบบ่อยในชุมชน ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร...
ฝึกอบรมเชิงทฤษฏีและการปฏิบัติการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
22 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ สนใจติดต่อ คุณสมเกียรติ ใจพันธุ์ 08 6930 6551...
'4 นวัตกรรมสร้างสรรค์กับ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร'
09 กรกฏาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 366 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน "4 นวัตกรรมสร้างสรรค์กับ 24 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรัตนาพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
29 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558...
ประกาศตารางสอบนอกตาราง รายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
20 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
ประกาศตารางสอบนอกตาราง รายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 ...
ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Oral Presentation ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
17 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Oral Presentation ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
3 พย-12 ธค นิสิตฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ผลัด 6
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ห้องรับรองคณบดี
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์