Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
แบบฟอร์มยืมหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน/การสอบ - 27 กันยายน 2559
ขอเชิญใช้แบบฟอร์มยืมหนังสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน/การสอบ กรณี ผู้ยืมทราบรายชื่อหนังสือล่วงหน้าแล้ว (ออนไลน์)" ...
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 - 19 กันยายน 2559จำนวนผู้อ่าน 443 คน
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตารางสอบวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 (บ่าย)...
'ขอแจ้งปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEPT)' - 08 กันยายน 2559จำนวนผู้อ่าน 318 คน
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี, ระดับบัณฑิตศึกษาและสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป...
ขอเชิญนิสิตหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษต่างประเทศ - 03 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 462 คน
รายละเอียดการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษาต่างประเทศและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตสหกิจศึกษาต่างประเทศ ...
ประกาศตารางเรียนตารางสอน คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 - 22 มิถุนายน 2559จำนวนผู้อ่าน 1362 คน
...
ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 - 10 มิถุนายน 2559จำนวนผู้อ่าน 1057 คน
ประกาศตารางสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2558 (MCQ และ OSPE) - 27 เมษายน 2559จำนวนผู้อ่าน 656 คน
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอด ภาคบรรยาย (MCQ) และ ภาคปฏิบัติการ (OSPE) ...
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ครั้งที่ 2/2558 - 27 เมษายน 2559จำนวนผู้อ่าน 800 คน
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และตารางสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2558 ...
รายการวารสารและหนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2559 - 12 เมษายน 2559จำนวนผู้อ่าน 423 คน
รายการวารสารและหนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2559...
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - 27 พฤศจิกายน 2558จำนวนผู้อ่าน 660 คน
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 54 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์