Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารนิสิตเก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ปฏิทินกิจกรรม
 
  พิธีมอบบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครพิษณุโลก ฯ
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2556 | จำนวนผู้อ่าน 650 คน
พิธีมอบบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาพ โดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายธนัชชัย หิรัญญะสิริ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ผู้เสนอโครงการฯ สองเรื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
โดยมี นายแพทย์สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้มอบเช็คทุนสำหรับดำเนินโครงการฯ
ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์