ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
หน้าแรก
ค้นหาเครื่องมือ
ข้อมูลห้อง LAB


Login เข้าสู่ระบบ

ค้นหาเครื่องมือ
ค้นหาจากรหัสครุภัณฑ์, ชื่อ, ปีงบฯ, หมายเลขห้อง, ชื่อผู้รับผิดชอบเครื่อง::

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731