ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
หน้าแรก
ค้นหาเครื่องมือ
ข้อมูลห้อง LAB


Login เข้าสู่ระบบ

แนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV Spectrophotometer No.3)

เครื่องลดขนาดอนุภาคระดับไมครอน (pressure homoginizer)

เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator)

เครื่องโครมาโตรกราฟฟี่แบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC No.4)

ตู้ปลอดเชื้อสำหรับทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (Laminar Air flow No.4)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731