ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
หน้าแรก
ค้นหาเครื่องมือ
ข้อมูลห้อง LAB


Login เข้าสู่ระบบ

แนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องโครมาโตรกราฟฟี่แบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC No.3)

เครื่องวัดการละลายของยา (Dissolutions)

เครื่องวิเคราะห์ภาพจากฟิล์มที่ดูดซับกัมมันตภาพรังสีจากเนื้อเยื่อ (-)

เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator)

เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ภายใต้แรงดันไอน้ำ (Autoclave)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731