ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
หน้าแรก
ค้นหาเครื่องมือ
ข้อมูลห้อง LAB


Login เข้าสู่ระบบ

แนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ตู้ปลอดเชื้อสำหรับทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (Laminar Air flow No.1)

เครื่องโครมาโตรกราฟฟี่แบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC No.4)

เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศ ( Rotary Evaporator)

เครื่องวัดความแข็งของยาเม็ดแบบดิจิตอล (Hardness testing digital )

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วสูง (Centifuge)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731