ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University
หน้าแรก
ค้นหาเครื่องมือ
ข้อมูลห้อง LAB


Login เข้าสู่ระบบ

แนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องเคลือบยาแบบฟิล์มโค๊ต (Coating)

ตู้เลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator No.1)

ชุดแยกสกัดสารในสารละลายด้วยแรงหมุนเหวี่ยง (HPCPC)

เครื่องอัดตอกยาเม็ด ( Hydraulic press)

เครื่องและโปรแกรมปฏิบัติงานตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีโดยใช้หลอดทดลอง (-)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731