วันรับเข้าระบบ : 12-09-2560
ผู้แจ้ง : วิภาดา บุญส่งแท้
รายละเอียด : พัดลมตั้งโต๊ะตัวใหญ่ - พัดลมเพดาน เสีย

การดำเนินการ : รอตรวจสอบ
สถานะการดำเนินการ : รอดำเนินการซ่อม