วันรับเข้าระบบสถานที่ผู้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการสถานะการดำเนินการ
13-02-2562ภ.1301ชัชชญา ชัชชวลิตกุลเครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดตรวจสอบสอบท่อน้ำทิ้ง ตรวจสอบถาดรองน้ำ แล้วเสร็จ(13-02-2562)รายละเอียด
01-02-2561ภ.2104นัฐรดา กันแตงเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค(09-10-2560) , - คอมเพลสเซอร์เสีย , - แจ้งพัสดุติดต่อร้านดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จรายละเอียด
01-02-2561ภ.2105นัฐรดา กันแตงก๊อกน้ำชำรุดตรวจเช็ค(20-09-2560)แล้วเสร็จ(20-09-2560)รายละเอียด
13-02-2562ภ.2105นางสาวณัฐรดา กันแตงหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเสียตรวจสอบหลอดไฟ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วเสร็จ(13-02-2562)รายละเอียด
13-02-2562ภ.2105นางสาวนัฐรดา กันแตงเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิไม่ได้ตรวจสอบรีโมท ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงของชุดคอลโทรลแล้วเสร็จ(13-02-2562)รายละเอียด
01-02-2561ภ.2106ณัฐวรรณ สถานทุงเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค(04-10-2560) , - พัดลมเสีย , -แจ้งงานพัสดุติดต่อร้านเข้าดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จรายละเอียด
01-02-2561ภ.3104กิตติ ปานมณีตรวจเช็คระบบไฟเครื่องเคลือบยาเม็ดตรวจเช็ต(08-11-2560)แล้วเสร็จ(08-11-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.3303-2ศศิลดา ตายาประตูห้องชำรุดตรวจเช้ค(22-11-2560)แล้วเสร็จ(23-11-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.4201สกาวรัตน์ ทับทองหลางเครื่องปรับอากาศไม่เย็นรอดำเนินการตรวจเช็คแล้วเสร็จรายละเอียด
13-02-2562ภ.4201สกาวรัตน์ ทับทองหลางกุญแจโต๊ะปฎิบัติการชำรุดดำเนินการตรวจสอบกุญแจ ตรวจสอบบานประตูโต๊ะปฎิบัติการรอดำเนินการสั่งอะหลั่ย รายละเอียด
01-02-2561ภ.4202สกาวรัตน์ ทับทองหลางเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค(05-10-2560)แล้วเสร็จ(05-10-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.4203สกาวรัตน์ ทับทองหลางเครื่องสำรองไฟเสียรอดำเนินการตรวจเช็คแล้วเสร็จรายละเอียด
01-02-2561ภ.4307ณัฐวรรณ สถานทุงปลั๊กไฟเสียตรวจเช็ค(09-10-2560)แล้วเสร็จ(09-10-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.4310อ.นันทีทิพย์ทำชั้นสโลบ สำหรับดันถังอ็อกซิเจนเข้าห้องตรวจเช็ค(18-09-2560)แล้วเสร็จ(18-09-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.4311สมเกียรติ ใจพันธ์เครื่องสำรองไฟเสียตรวจเช็ค(08-01-2561) , - เครื่องสำรองไปเสีย ไม่สามารถซ่อมได้ , - แจ้งเจ้าของเครื่องรับเครื่องกลับแล้วเสร็จ(08-01-2561)รายละเอียด
13-02-2562ภ.5102ปาน สถานทุงโทรศัพท์เสียตรวจสอบสายโทรศัพท์ ตรวจเช็คสัญญาณ และอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วเสร็จ (13-02-2562)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางหลอดไฟฟ้าเสีย 2 หลอดตรวจเช็ค(17-10-2561)แล้วเสร็จ(17-10-2561)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางปลั๊กไฟชำรุดตรวจเช็ค(08-01-2561)แล้วเสร็จ(08-01-2561)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางตู้อบ Chot air oven เสียตรวจเช็ค(05-10-2560) , - ไม่สมารถซ่อมได้ , - ไม่มีอะหลั่ย , - แจ้งพัสดุดำเนินการแจ้งซ่อมแล้วเสร็จ(10-11-2561)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค(06-11-2560)แล้วเสร็จ(10-11-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางHood เสียตรวจเช็ค(08-01-2561)แล้วเสร็จ(08-01-2561)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางโต๊ะเครื่องชั่ง ทรายรั่วตรวจเช็ค(22-11-2560)แล้วเสร็จ(22-11-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5203สกาวรัตน์ ทับทองหลางเครื่องปรับอากาศไม่เย็นรอดำเนินการตรวจเช็คแล้วเสร็จรายละเอียด
13-02-2562ภ.5203สกาวรัตน์ ทับทองหลางจอโปรเจคเตอร์ชำรุดตรวจสอบสกูล ตรวจสอบจอภาพและตรวจสอบฝ้าเพดานแล้วเสร็จ(13-02-2562)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5301สมเกียรติ ใจพันธุ์ไฟฟ้าแสงสว่างเสียตรวจเช็ค(24-10-2560)แล้วเสร็จ(24-10-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.5303สมเกียรติ ใจพันธุ์ลูกบิดประตูเสียตรวจเช็ค(16-08-2560)แล้วเสร็จ16-08-2560)รายละเอียด
1-02-2561ภ.5304สมเกียรติ ใจพันธุ์หลอดไฟฟ้าไม่ติด 2 หลอดตรวจสอบ(05-09-2560) , แล้วเสร็จ(05-09-2560)รายละเอียด
01-02-*2561ภ.6105อรัญญา อินทโชติเครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติดตรวจเช็ค(06-11-2560)แล้วเสร็จ(10-11-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.6105ศิรินทร์ทิพย์ ทำที่วางคีย์บอร์ดตรวจเช็ค(27-10-2560)แล้วเสร็จ(27-10-2560)รายละเอียด
01-02-2561ภ.6105อรัญญา อินทโชติบานสวิงเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานตรวจเช็ค(04-10-2560) , - มอเตอร์สวิงเสีย(หนูกัดสาย) , - แจ้งงานพัสดุดำเนินการแจ้งบริษัทเข้าซ่อมแล้วเสร็จรายละเอียด
13-02-2562ภ.6105ปวรวรรชื ทองคำเครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วเสร็จ(13-02-2562)รายละเอียด
13-02-2562ภ3104กิตติ ปานมณีเครื่องทดสอบแรงกดอัด เครื่องมือแลปเสียตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่อง และตรวจเช็คอะหลั่ยแล้วเสร็จ(13-02-2562)รายละเอียด
01-02-2561รัานยาในตัวเมืองอ.ชวนชม เครื่องปรับอากาศมีน้ำรั่วตรวจเช็ค(28-11-2560)แล้วเสร็จ(28-11-2560)รายละเอียด
01-02-2561ร้านยาในตัวเมืองอ.ชวนชมบานประตูตู้ยาชำรุดตรวจเช็ค(12-09-2560)แล้วเสร็จ(12-09-2560)รายละเอียด
01-02-2561ร้านยาในตัวเมืองอ.ชวนชมก็อกน้ำเสีย - ลูกลอยเสียตรวจเช็ค(18-09-2560)แล้วเสร็จ(18-09-2560)รายละเอียด
01-02-2561ห้องน้ำหญิงอาคาร2 ชั้น 1นัฐรดา กันแตงหลอดไฟเสีย 2 หลอดตรวจเช็ค(26-09-2560)แล้วเสร็จ(26-09-2560)รายละเอียด
01-02-2561อาคาร 2 ชั้น 1นัฐรดา กันแตงก็อกน้ำห้องน้ำหญิงเสียตรวจเช็ค(12-10-2560)แล้วเสร็จ(12-10-2560)รายละเอียด
01-02-2561อาคาร 3 ชั้น 3บุญเจิด บุญวังแร่ตู้ทำน้ำเย็นเสียตรวจเช็ค(13-10-2560)แล้วเสร็จ(13-10-2560)รายละเอียด