วันรับเข้าระบบสถานที่ผู้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการสถานะการดำเนินการ
19-11-2559 ภ.4307 อ.ทัศนาเปลี่ยนสายเมนโทรศัพท์ใหม่เดินสายเมนใหม่ , (รอดำเนินการจัดซื้อคู่สายใหม่) , งบประมาณปี 2560รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่รายละเอียด
06-06-2016ภ.1201บุญภา หลักทรัพย์ทาสีห้องสมุดตรวจเช็ค(12-07-2559)แล้วเสร็จ(25-07-2559)รายละเอียด
01-02-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
02-02-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
03-02-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
05-04-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
06-04-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
08-03-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
09-03-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
10-02-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
10-03-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
11-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดี ประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
12-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
12-04-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
13-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
15-02-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
16-02-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
17-02-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
18-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
19-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
19-04-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
20-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
22-02-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
22-03-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
23-03-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
24-03-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
25-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
26-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
27-01-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
29-03-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
31-03-2560ภ.1301ดร.ชวนชมบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
09-11-2016ภ.1311บุญเจิด บุญวังแร่เครื่องปรับอากาศมีเสียงดังตรวจเช็ค(07-11-2559)แล้วเสร็จ(10-12-2559)รายละเอียด
15-01-2016ภ.2104นัฐรดา กันแตงไฟฟ้าแสงสว่างดับ 4 หลอดเข้าตรวจเช็ค 20 -01-2559แล้วเสร็จ (20 -01-2559)รายละเอียด
15-01-2016ภ.2104นัฐรดา กันแตงพื้นกระเบื้องยางชำรุดเข้าตรวจเช็ค (20-01-2559)แล้วเสร็จ (23-03-2559)รายละเอียด
17-01-2016ภ.2104อ.สุทธาทิพย์ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ,เจาะผ้าม่านตรวจสอบ(19-01-2559) , -ติดตั้งพัดลมดูดอากาศใหม่ , -เจาะผ้าม่านแล้วเสร็จรายละเอียด
21-11-2560ภ.2104ณัฐรดา กันแตงเครื่องปรับอากาศเสียตรวจสอบ(09-10-2560) , ดำเนินการซ่อม(15-11-2560)แล้วเสร็จ(15-11-2560)รายละเอียด
02-05-2559ภ.2105กมลชนก ก้ันแตงเครื่องทำลายกระดาษเสียตรวจเช็ค(27-04-2559)แล้วเสร็จ(14-06-2559)รายละเอียด
09-06-2560ภ.2105นัฐรดา กันแตงเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน 4 เครื่องตรวจเช็ค(17-05-60) , ดำเนินการซ่อมได้ 3 เครื่อง(17-05-60) , ไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ 1 เครื่อง , (แผงวงจรช็อตจิ้งจกเข้าไป)รอร้านเปลี่ยนแผงวงจรใหม่(แล้วเสร็จวันที่ 6 -06-60)รายละเอียด
09-11-2559ภ.2105นัฐรดา กันแตงหนูกัดฝ้าเพดานตรวจเช็ค(08-11-2559) , ดำเนินการซ่อม(09-11-2559)แล้วเสร็จ(09-11-2559)รายละเอียด
12-09-2560ภ.2105นัฐรดา กันแตงก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอุดตันรอดำเนินการตรวจเช็ค , ดำเนินการซ่อม(20-09-2560)แล้วเสร็จ(20-09-2560)รายละเอียด
2-09-2557ภ.2105อ.กรกนก อิงคนินันท์เหล็กตัวล็อคหน้าต่างหักตรวจเช้ค(01-09-2557) , อยู๋ระหว่างสั่งของแล้วเสร็จ(09-11-2559)รายละเอียด
01-08-60ภ.2106ณัฐวรรณ สถานทุงลูกปิดประตูชำรุดตรวจสอบ(21-07-60) , เปลี่ยนลูกปิดใหม่แล้วเสร็จ(21-07-60)รายละเอียด
09-06-2560ภ.2106อ.อรสร สารพันโชติวิทยาย้ายท่อน้ำเสีย น้ำดี ออกจากห้องพักอาจารย์-ตรวจสอบ(18-04-60) , -ดำเนินการบางส่วน(08-06-60)รอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
1-08-60ภ.2106ณัฐวรรณ สถานทุงไฟฟ้าแสงสว่างดับตรวจสอบ(20-07-60) , ดำเนินการซ่อม(20-07-60)แล้วเสร็จ(20-07-60)รายละเอียด
12-09-2560ภ.2106ณัฐวรรณ สถานทุงไฟฟ้าแสงสว่างเสียรอตรวจสอบรอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
21-11-2560ภ.2106ณัฐวรรณ สถานทุงเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรสวจสอบ(04-10-2560) , ดำเนินการซ่อมแต่ไม่สามารถซ่อมได้ , รอร้านสั่งอะหลั่ย , แล้วเสร็จ(19-10-2560)รายละเอียด
22-02-2560ภ.2106ณัฐวรรณ สถานทุงฝ้าเพดานเป็นรูตรวจเช็ค(21-02-2560) , ดำเนินการอุดรูโดยใช้ปูนแล้วเสร็จ(22-02-2560)รายละเอียด
12-09-2560ภ.2109ณัฐวรรณ สถานทุงลูกบิดประตูเสียตรวจสอบ ( 07-09-2560) , ดำเนินการซ่อม (08-09-2560)แล้วเสร็จ (08-09-2560)รายละเอียด
02-09-2559ภ.2205นงนุช โมรารายโช๊คประตูเสียตรวจเช็ค(02-09-2559)แล้วเสร็จ(02-09-2559ปรายละเอียด
19-07-2560ภ.2205นงนุช โมรารายลิ้นชักตู้ใส่เอกสารชำรุดรอตรวจเช็ครอพัสดุดำเนินการสั่งของรายละเอียด
09-11-2559ภ.2206นงนุช โมรารายลูกบิดประตูเสียตรวจเช็ค(31-10-2559)แล้วเสร็จ(31-10-2559)รายละเอียด
09-11-2559ภ.2206นงนุช โมรารายเปลี่ยนลูกบิดประตูตรวจเช็ค(04-11-2559)แล้วเสร็จ(04-11-2559)รายละเอียด
12-01-2560ภ.2206นงนุช โมรารายสวิทซ์ไฟแสงสว่างชำรุดตรวจเช็ค(10-01-2560)แล้วเสร็จ(10-01-2560)รายละเอียด
12-09-2560ภ.2206นงนุช โมรารายไฟแสงสว่างเสีย จำนวน 2 หลอดรอดำเนินการตรวจเช็ครอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
02-09-2016ภ.2209นงนุช โมรารายเครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดตรวจเช็ค (02-09-2559)แล้วเสร็จ (02-09-2559)รายละเอียด
03-08-2560ภ.2301นงนุช โมรารายหลอดไฟเสีย ติดตั้งเพิ่ม-รอตรวจเช็ค , -ตรวจเช็ค(08-08-60)แล้วเสร็จ(08-08-60)รายละเอียด
18-08-2560ภ.2301นงนุช โมรารายไฟฟ้าแสงสว่างดับตรวจสอบ(08-08-2560) , ดำเนินการซ่อม(08-08-2560)แล้วเสร็จ(08-08-2560)รายละเอียด
03-08-2560ภ.2307นงนุช โมรารายโทรศัพท์เสียรอตรวจสอบรอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
06-06-2559ภ.2307ณัฐวรรณ สถานทุงซ่อมตู้กระจก ปิดไม่สนิทรอดำเนินการ , ตรวจเช็ค(06-06-2559)แล้วเสร็จ(06-06-2559)รายละเอียด
12-01-2560ภ.2311นงนุช โมรารายเครื่องปรับอากาศติดๆดับๆรอตรวจเช็คแล้วเสร็จรายละเอียด
02-09-2559ภ.3104กิตติพงษ์ โนรัมย์เครื่องปรับอากาศเสียตรวจเช็ค(02-09-2559) , แล้วเสร็จ(13-09-2559)รายละเอียด
21-11-2560ภ.3104กิตติ ปานมณีระบบไฟเครื่องตอกยาเม็ดเสียตรวจสอบ(08-11-2560) , ดำเนินการซ่อม(08-11-2560)แล้วเสร็จ(08-11-2560)รายละเอียด
21-02-2560ภ.3204กิตติ ปานมณีเปลี่ยนสวิทซ์ ปิด - เปิด ไฟแสงสว่างตรวจเช็ค(20-02-2560) , เปลี่ยนสวิทซ์ ปิด - เปิด หมดทั้งห้องแล้วเสร็จ(20-02-2560)รายละเอียด
19-01-2560ภ.3204-3206กิตติ ปานมณีโต๊ะปฏิบัติการชำรุดตรวจเช็ค(16-01-2560) , บริษัทเข้าตรวจวัด (20-02-2560)รอเสนอราคา , แจ้งพัสดุ-แจ้งบริษัท-ประเมินราคาซ่อมรายละเอียด
19-07-60ภ.3204-3206-5303กิตติ ปานมณีเปลี่ยนแท่นลูกยางเรื่อง Vortex จำนวน 20 เครื่องตรวจสอบ(07-07-60)รอพัสดุสั่งของรายละเอียด
09-06-2560ภ.3206กิตติ ปานมณีเดินสายปลั๊กเพื่อใช้งานกับตู้เย็น-รอตรวจสอบ , -รอดำเนินการติดตั้ง , -ดำเนินการ(08-08-60)แล้วเสร็จ(08-08-60)รายละเอียด
02-05-2559ภ.3302บุญเจิด บุญวังแร่เครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค(11-04-2559)แล้วเสร็จ(11-04-2559)รายละเอียด
06-06-2559ภ.3302บุญเจิด บุญวังแร่เครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค(06-06-2559)แล้วเสร็จ(06-06-2559)รายละเอียด
12-09-2560ภ.3303-7ศศิลดา ตายาประตู้ห้องปิดไม่ได้รอตรวจสอบรอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
21-11-2560ภ.3303-7ศศิลดา ตายาประตูปิดไม่ได้ตรวจสอบ(12-09-2560) , ดำเนินการซ่อม(12-09-2560)แล้วเสร็จ(12-09-2560)รายละเอียด
06-06-2559ภ.4105สมเกียรติ ใจพันธ์ตู้อุณหภูมิตำไม่เย็นตรวจเช็ค(06-06-2559) , เครื่องเสีย ซ่อมไม่คุ้มราคา , รอสั่งซื้อใหม่แล้วเสร็จรายละเอียด
07-08-2558ภ.4105สมเกียรติ ใจพันธุ์เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 2 เครื่องตรวจเช็ค(11-05-2558) , ซ่อมได้ 1 เครื่อง , ซ่อมไม่ได้ 1 เครื่องแล้วเสร็จ (09-08-2559)รายละเอียด
12-11-2558ภ.4105สมเกียรติเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจสอบ(12-11-2558) , -คอมเพลสเซอร์เสียแล้วเสร็จ(09-08-2559)รายละเอียด
21-02-2560ภ.4107บุญเจิด บุญวังแร่ซ่อม ปรับปรุงห้องเก็บสมุนไพร เปลี่ยนกระเบื้องยางตรวจเช้ค(10-02-2560) , ทาสีห้อง , ซ่อมไฟแสงสว่าว , รื้อโต๊ะแลปแล้วเสร็จรายละเอียด
06-06-2559ภ.4109อ.สุภวดี พาหิระล้างเครื่องปรับอากาศตรวจเช็ค (05-07-2559)แล้วเสร็จ(01-08-2559)รายละเอียด
19-07-2560ภ.4109กิตติพงษ์ โนรัมย์ท่อระบายน้ำรั่วรอตรวจสอบ , ตรวจสอบ(16-08-2560) , ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ(16-08-2560)ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ(16-08-2560)รายละเอียด
19-07-60ภ.4109กิตติพงษ์ โนรัมย์เครื่อง Texture เสียรอตรวจสอบรอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
02-05-2559ภ.4110นายวราวุฒิ เกรียงไกรเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค (28-04-2559)แล้วเสร็จ (01-08-2559)รายละเอียด
19-07-2560ภ.4110กิตติพงษ์ ดนรัมย์เครื่องปรับอากาศไม่เย็นรอตรวจสอบ , (ตรวจสอบ 20-07-60) , พัดลมคอยล์ร้อนเสี , ดำเนินการซ่อม(17-08-2560)แล้วเสร็จ(17-08-2560)รายละเอียด
21-11-2560ภ.4110กิตติพงษ์ โนรัมย์โทรศัพย์เสียตรวจสอบ(19-10-2560) , รอดำเนินการซ่อมรอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
02-09-2559ภ.4201นัฐรดา กันแตงหลอดไฟเสียรอตรวจเช็ค(02-09-2559)แล้วเสร็จ(02-09-2559)รายละเอียด
02-09-2559ภ.4201นัฐรดา กินแตงเครื่องปรับอากาศไม่เย็นรอตรวจเช็ค(14-09-59)แล้วเสร็จ(14-09-59)รายละเอียด
02-09-2559ภ.4201นัฐรดา กันแตงก๊อกน้ำชำรุุดตรวจเช็ค(09-11-2559)แล้วเสร็จ(09-11-2559)รายละเอียด
02-09-2559ภ.4202สกาวรัตน์ ทับทองหลางชุดคอลโทรลแอร์ขัดคล่อง , ตรวจเช็ค(08-09-2559)แล้วเสร็จ(08-09-2559)รายละเอียด
18-08-2560ภ.4202สกาวรัตน์ ทับทองหลางไฟฟ้าแสงสว่างกระพริบตรวจสอบ (08-08-2560) , ดำเนินการซ่อม(08-08-2560)แล้วเสร็จ(08-08-2560)รายละเอียด
21-11-2560ภ.4202สกาวรัตน์ ทับทองหลางเครื่องปรับอากาศเสียตรวจสอบ(05-10-2560) , ดำเนินการซ่อม(05-10-2560)แล้วเสร็จ(05-10-2560)รายละเอียด
03-08-2560ภ.4208วิภาดา บุญส่งแท้Hood เปิดมีเสียงดัง-รอตรวจสอบ , -ตรวจสอบ / ดำเนินการซ่อม(07-08-60)แล้วเสร็จ(07-08-60)รายละเอียด
09-11-2559ภ.4301ชณัฐธพล เย็นอยู่ โทรศัพท์เสียเปลี่ยนคู่สายใหม่ , (รอดำเนินการจัดซื้อคู่สายใหม่) , งบประมาณปี 2560รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่รายละเอียด
9-11-2559ภ.4301สมเกียรติ ใจพันธุ์เครื่องวัดขนาดอณุภาคเสียรอตรวจเช็ครอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
06-06-2559ภ.4304อ.จารุภา วิโยชน์ตู้ดูดควันไม่ทำงานตรวจเช็ค (12-07-2559)แล้วเสร็จ(12-07-2559)รายละเอียด
8-01-2559ภ.4304อ.จารุภา ตู้ดูดควันไม่ทำงานเข้าตรวจเช็ค(21-01-2559) , -สายพานขาด , -มอเตอร์ไหม้ , -แจ้งสมเกียรติ ประสานช่างตรวจเช็คแล้วเสร็จ(21-01-2559)รายละเอียด
20-03-2558ภ.4305อ.พัฒนา ศรีพลากิจเครื่องเขย่ามีเสียงดัง ทำงานไปปกติตรวจเช็ค( 20-03-2558)แล้วเสร็จรายละเอียด
21-11-2560ภ.4305อาจารย์อรสร สารพันโชติน้ำรั่วจากฝ้า,ปิดช่องท่อแอร์ตรวจสอบ(06-10-2560) , ดำเนินการแก้ไข(06-10-2560)แล้วเสร็จ(06-10-2560)รายละเอียด
09-11-2559ภ.4307เฟื่องจันทร์ สวัสดิพลไฟฟ้าแสงสว่างดับ 2 หลอดรอตรวจเช็ค (09-11-2559)แล้วเสร็จ(09-11-2559)รายละเอียด
09-11-2559ภ.4307ฟังจันทร์ สวัสดิผลโทรศัพย์เสียเปลี่ยนคู่สายใหม่ , รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่ , งบประมาณปี 2560รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่รายละเอียด
21-11-2560ภ.4307ณัฐวรรณ สถานทุงปลั๊กไฟใช้งานไม่ได้ตรวจสอบ(09-10-2560) , ดำเนินกาซ่อม(09-10-2560)แล้วเสร็จ(09-10-2560)รายละเอียด
21-11-2560ภ.4307ณัฐวรรณ สถานทุงปลั๊กไฟใช้งานไม่ได้ตรวจสอบ(09-10-2560) , ดำเนินกาซ่อม(09-10-2560)แล้วเสร็จ(09-10-2560)รายละเอียด
09-11-2559ภ.4308รัตนาภรณ์ ฉันทกุลเครื่องมือLab ไม่สามารถใช้งานได้ตรวจเช็ค(19-10-2559) , ไม่สามารถซ่อมได้ส่งบริษัทซ่อมรายละเอียด
12-01-2560ภ.4308รัตนาภรณ์ ฉันทกุลเครื่อง Water Bath เสียตรวจเช็ค(19-10-2559)แล้วเสร็จ(05-01-2560)รายละเอียด
09-11-2559ภ.4308, 4206อนุวัฒน์ อินทรลำใยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เสียตรวจเช็ค(18-10-2559) , ไม่สามารถซ่อมได้ส่งบริษัทซ่อมรายละเอียด
09-11-2559ภ.4310อ.นันทีทิพย์ ลิ้มเพียรชอบประตูห้อง กลอน ลูกบิด เสียตรวจเช็ค(03-11-2559)แล้วเสร็จ(03-11-2559)รายละเอียด
12-01-2560ภ.4310มธุรส วงศ์อ่อนเครื่องLaminar Flow ไฟเสียตรวจเช็ค (28-12-2559)รอร้านส่งอะหลั่ยมาซ่อมรายละเอียด
12-09-2560ภ.4310อ.นันทีทิพย์ทำแผ่นเหล็กลองพื้นหน้าประตูห้องรอตรวจสอบรอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
21-11-2560ภ.4310อาจารย์นันทีทิพย์ ลิ้มเพียรชอบจัดทำสโลบทางขั้นลงประตูห้องตรวจสอบ(18-09-2560) , ดำเนินการจัดทำ(18-09-2560)แล้วเสร็จ(18-09-2560)รายละเอียด
9-11-2559ภ.4311ภคมน ลาภพาณิชกุลเครื่องปรับอากาศมีเสียงดังตรวจเช็ค(08-11-2559)แล้วเสร็จ(08-11-2559)รายละเอียด
09-11-2559ภ.4311และ 4308ภคมน ลาภพาณิชกุลโทรศัพท์เสียเปลี่ยนคู่สายใหม่ , (รอดำเนินการจัดซื้อคู่สายใหม่) , งบประมาณปี 2560รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่รายละเอียด
02-09-2559ภ.5101วิภาดา บุญส่งแท้ ติดตั้งโทรศัพท์ใหม่เพิ่มคู่สายใหม่ , รอดำเนินการเปลี่ยน/เพิ่มคู่สายใหม่ , งบประมาณปี 2560รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่รายละเอียด
09-06-2560ภ.5102วิภาดา บุญส่งแท้ฝ้าเพดานมีเชื้อรา น้ำหยดลงฝ้า-ตรวจสอบ(11-06-60) , -ไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ เนื่องจากหมดสภาพการใช้งาน , -แจ้งงานพัสดุจ้างบริษัทเสนอราคาค่าซ่อม , -ดำเนินการซ่อม(08-07-60) , แล้วเสร็จ(08-07-60)รายละเอียด
19-07-2560ภ.5102วิภาดา บุญส่งแท้เครื่องทำความเย็น Cooling เสียตรวจสอบ (7-06-60) , แล้วเสร็จ(04-07-60)แล้วเสร็จรายละเอียด
03-08-2560ภ.5102,ภ.5103วิภาดา บุญส่งแท้พัดลมดูดอากาศเสียรอตรวจสอบรอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
12-09-2560ภ.5102-5103วิภาดา บุญส่งแท้พัดลมตั้งโต๊ะตัวใหญ่ - พัดลมเพดาน เสียรอตรวจสอบ รอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
03-08-2560ภ.5103วิภาดา บุญส่งแท้สวิทซ์พัดลมเสีย-รอตรวจสอบ , -ตรวจสอบ/ดำเนินการซ่อม(08-08-60)แล้วเสร็จ(08-08-60)รายละเอียด
12-09-2560ภ.5103วิภาดา บุญส่งแท้ฮูทดูดควัน เสียตรวจสอบ (05-09-2560) , ดำเนินการซ่อม (05-09-2560) , แล้วเสร็จ(05-09-2560)รายละเอียด
21-02-2560ภ.5103วิภาดา บุญส่งแท้เฟอร์นิเจอร์ผุพังตรวจเช็ค(06-02-2560) , แล้วเสร็จ(21-02-2560)รายละเอียด
21-02-2560ภ.5103วิภาดา บุญส่งแท้ไฟแสงสว่าง พัดลม โปรเจ็คเตอร์ จอภาพ เสียตรวจเช็ค(06-02-60) , พัดลมเพดานซ่อมแล้ว , ไฟแสงสว่างซ่อมแล้ว , โปรเจ็คเตอร์รอเปลี่ยนใหม่ , จอโปรเจ็คเตอร์รอเปลี่ยนใหม่ , พัดลมระบายอากาศเปลี่ยนใหม่แล้วรอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
21-02-2560ภ.5103วิภาดา บุญส่งแท้ไฟแสงสว่างฮูทเสียตรวจเช็ค(08-02-2560) , สั่งหลอดไฟมาใส่ใหม่แล้วเสร็จรายละเอียด
6 -01-2560ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลาง โทรศัพท์มีเสียงซ่าเช็คระบบสัญญาณ , ดำเนินการตรวจเช็ค , ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ(16-08-2560)ดำเนินการแล้วเสร็จ(16-08-2560)รายละเอียด
02-09-2559ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางไฟฟ้าแสงสว่างเสียรอตรวจเช็ค(02-09-2559)แล้วเสร็จ(02-09-2559)รายละเอียด
09-06-2560ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางบานประตูตู้เก็บเครื่องแก้วชำรุด-รอตรวจสอบ(09-06-60) , -ตรวจสอบ(08-07-60) , -ดำเนินการซ่อม(08-08-60) , แล้วเสร็จ(08-08-60)รายละเอียด
09-11-2559ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางเบรคเกอร์เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานตรวจเช็ค(08-11-2559) , สั่งของแล้วเสร็จ(09-01-2560)รายละเอียด
18-08-2560ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางไฟฟ้าแสงสว่างดับตรวจสอบ(08-08-2560) , ดำเนินการซ่อม(08-08-2560)แล้วเสร็จ(08-08-2560)รายละเอียด
21-02-2560ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางพัดลมดูดอากาศเสียตรวจเช็ค(17-02-2560) , รอดำเนินการเปลี่ยนตัวใหม่รอพัสดุสั่งซื้อรายละเอียด
21-11-2560ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิไม่ได้ตรวจสอบ(06-11-2560) , ดำเนินการซ่อม(06-11-2560)แล้วเสร็จ(06-11-2560)รายละเอียด
21-11-2560ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางตู้อบChot air oven เสียตรวจสอบ(05-10-2560) , ดำเนินการซ่อม(10-11-2560)แล้วเสร็จ(10-11-2560)รายละเอียด
21-11-2560ภ.5201สกาวรัตน์ ทับทองหลางไฟฟ้าแสงสว่างเสียตรวจสอบ(17-10-2560) , ดำเนินการซ่อม(17-10-2560)แล้วเสร็จ(17-10-2560)รายละเอียด
08-04-2559ภ.5203สกาวรัตน์ ทับทองหลางสายเชือกพัดลมดูดอากาศขาดตรวจเช็ค (08-04-2559)แล้วเสร็จ(08-04-2559)รายละเอียด
18-08-2560ภ.5203สกาวรัตน์ ทับทองหลางไฟฟ้าแสงสว่างกระพริบตรวจสอบ(08-08-2560) , ดำเนินการซ่อม(08-08-2560)แล้วเสร็จ(08-08-2560)รายละเอียด
19-09-2559ภ.5203สกาวรัตน์ ทับทองหลางจอโรเจคเตอร์ชำรุดตรวจเช็ค(19-09-2559)แล้วเสร็จ(19-09-2559)รายละเอียด
21-02-2560ภ.5203สกาวรัตน์ ทับทองหลางไฟฟ้าแสงสว่าวเสียตรวจเช็ค(06-02-2560)แล้วเสร็จ(06-02-2560)รายละเอียด
21-02-2560ภ.5203สกาวรัตน์ ทับทองหลางบานประตูตู้โต๊ะแลปชำรุดตรวจเช็ค(27-01-2560) , เช็คบานพับ , เช็คประตู , แจ้งพัสดุสั่งของแล้วเสร็จ(28-02-2560)รายละเอียด
09-11-2559ภ.5302สมเกียรติ ใจพันธุ์กลอนประตูลูกบิดเสียตรวจเช็ค(25-10-2559)แล้วเสร็จ(25-10-2559)รายละเอียด
18-08-2560ภ.5303สมเกียรติ ใจพันธ์ลูกบิดประตูเสียตรวจสอบ(17-08-2560) , ดำเนินการซ่อม(17-08-2560)แล้วเสร็จ(17-08-2560)รายละเอียด
19-01-2560ภ.5303สมเกียรติ ใจพันธุ์ฝ้าเพดานชำรุดตรวจเช็ค(17-01-2560)แล้วเสร็จ(17-01-2560)รายละเอียด
19-01-2560ภ.5304สมเกียรติ ใจพันธุ์จอภาพโปรแจ็คเตอร์เสียตรวจเช็ค(06-01-2560)แล้วเสร็จ(06-01-2560)รายละเอียด
19-01-2560ภ.5304สมเกียรติ ใจพันธุ์ปลํ๊กไฟชำรุดรอตรวจเช็ค(18-01-2560)แล้วเสร็จ(18-01-2560)รายละเอียด
21-11-2560ภ.5304สมเกียรติ ใจพันธุ์ไฟฟ้าแสงสว่างดับตรวจสอบ(05-09-2560) , ดำเนินการซ่อม(05-09-2560)แล้วเสร็จ(05-09-2560)รายละเอียด
19-07-2560ภ.6105ปัทมา ทับทิมทองโทรศัพท์เสียตรวจเช็ค , รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สาย , งบประมาณปี 2560 , รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ(16-08-2560)รายละเอียด
21-10-2560ภ.6105อรัญญา อินทโชติเครื่องปรับอากาศไม่สวิงตรวจสอบ(04-10-2560) , ดำเนินการซ่อมมอเตอร์สวิง(19-10-2560)แล้วเสร็จ(19-10-2560)รายละเอียด
21-11-2560ภ.6105ศิรินทิพย์ อินทรภาษิตติดตั้งชั้นวางแป้นคีย์บอร์ดตรวจสอบ(27-10-2560) , ดำเนินการติดตั้ง(27-10-2560)แล้วเสร็จ(27-10-2560)รายละเอียด
21-11-2560ภ.6105อรัญญา อินทโชติเครื่องปรับอากาศเสียตรวจสอบ(06-11-2560) , ดำเนินการซ่อม(06-11-2560)แล้วเสร็จ(06-11-2560)รายละเอียด
12-01-2560ภ.6204ผศ.ดร.สกลวรรณซ่อมแซมโทรศัพท์เช็ดระบบสายส่งแล้วเสร็จรายละเอียด
28-02-2560ภ.6204อ.อรรถวิทย์ สมศิริโช๊คประตูเสียตรวจเช็ค(23-02-2560) , ดำเนินการถอดออกแล้วเสร็จ(23-02-2560)รายละเอียด
02-09-2559ภ.6302ศรีสัจจา เปาจีนไฟฟ้าแกสงสว่างดับตรวจเช็ค (02-09-2559)แล้วเสร็จ(02-09-2559)รายละเอียด
17-01-2560ภ.6306รศ.ดร.วรีบันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอนบันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมงตามตารางเรียนรายละเอียด
02-09-2559ภ5102วิภาดา บุญส่งแท้พัดลมเพดานเสียรอตรวจเช็ค(19-09-2559)แล้วเสร็จ(04-10-2559)รายละเอียด
06-06-2559ร้านยานพนันท์ บ่อแก้วแท้งค์น้ำล้นตรวจเช็ค (04-07-2559)แล้วเสร็จ(04-07-2559)รายละเอียด
12-09-2560ร้านยาโรงเรียนสาธิตฯอ.ชวนชม ก๊อกน้ำ และบานประตูชำรุดรอตรวจเช็ครอดำเนินการซ่อมรายละเอียด
21-11-2560ร้านยาโรงเรียนสาธิตฯอาจารย์ชวนชม ถังเก็บน้ำ,ก๊อกน้ำ เสียตรวจสอบ(18-09-2560) , ดำเนินการซ่อม(18-09-2560)แล้วเสร็จ(18-09-2560)รายละเอียด
21-11-2560ร้านยาโรงเรียนสาธิตฯอาจารย์ชวนชมบานประตูตู้ยาชำรุดตรวจสอบ(12-09-2560) , ดำเนินการซซ่อม(12-09-2560)แล้วเสร็จ(12-09-2560)รายละเอียด
21-11-2560ร้านยาโรงเรียนสาธิตฯนพนันท์ บ่อแก้วไฟฟ้าแสงสว่างเสีย ,ประปาไม่ไหลตรวจสอบ(31-08-2560) , ดำเนินการซ่อม(31-08-2560)แล้วเสร็จ(31-08-2560)รายละเอียด
09-11-2559ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรดวงหทัย อรุณประเสริฐกุลเครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติดตรวจเช็ค(25-10-2559)แล้วเสร็จ(25-10-2559)รายละเอียด
1-08-60ศูนย์ข้อมูลฯดวงหทัย อรุณประเสริฐกุลเครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดตรวจเช็ค(21-07-60)แล้วเสร็จ((21-07-60)รายละเอียด
22-01-2559ศูนย์ข้อมูลฯรัถญา ศรีรอดไฟแสงสว่างดับรอตรวจเช็ค (22-01-2559)แล้วเสร็จ(22-01-2559)รายละเอียด
28-09-2016ศูนย์ข้อมูลฯดวงหทัย อรุณประเสริฐกุลเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค(28-09-2559)แล้วเสร็จ(28-09-2559)รายละเอียด
06-06-2559ห้องคณบดีอรัญญา อินทโชติเครื่องปรับอากาศไม่เย็นตรวจเช็ค (11-08-2559) , -เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วเสร็จ(11-08-2559)รายละเอียด
30-01-2560ห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 1 กมลชนก กันแตงขอติดมุ้งลวดห้องน้ำอาจารย์ตรวจเช็ค (25-01-2560ปแล้วเสร็จรายละเอียด
12-01-2560ห้องน้ำ อาคาร2 ชั้น 3นงนุช โมรารายชักโครกตัน ก๊อกน้ำชำรุดตรวจเช็ค(09-01-2560)แล้วเสร็จ(09-01-2560)รายละเอียด
21-11-2560ห้องน้ำหญิงอาคาร 2 ชั้น 1ณัฐรดา กันแตงตรวจสอบ(12-10-2560) , ดำเนินการซ่อม(12-10-2560)แล้วเสร็จ(12-10-2560)รายละเอียด
21-11-2560ห้องน้ำหญิงอาคาร 2 ชั้น 1นัฐรดา กันแตงไฟฟ้าแสงสว่างดับตรวจสอบ(26-09-2560) , ดำเนินการซ่อม(26-09-2560)แล้วเสร็จ(26-09-2560)รายละเอียด
02-09-2559ห้องน้ำอาจารย์หญิงนงนุช โมรารายน้ำรั่วตรวจเช็ค (02-09-2559)แล้วเสร็จ(02-09-2559)รายละเอียด
21-11-2560อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องน้ำชายนงนุช โมรารายไฟฟ้าแสงสว่างดับตรวจสอบ(02-11-2560) , ดำเนินการซ่อม(02-11-2560)แล้วเสร็จ(02-11-2560)รายละเอียด
21-02-2560อาคาร 3 ชั้น 2กิตติ ปานมณีติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มตรวจเช็ค(09-02-2560) , ดำเนินการติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มแล้วเสร็จ (09-02-2560)รายละเอียด
21-11-2560)อาคาร 3,1 ชั้น2,3บุญเจิด บุญวังแร่ตู้ทำน้ำเย็นเสียตรวจสอบ(13-10-2560) , ดำเนินการซ่อม(13-10-2560)แล้วเสร็จ(13-10-2560)รายละเอียด
02-09-2559อาคาร 5 ชั้น 1วิภาดา บุญส่งแท้ซ่อมล้อรถเข็นรอตรวจเช็คแล้วเสร็จ(09-11-2559)รายละเอียด
21-11-2560อาคาร 5 ชั้น 1,3 ,อาคาร 43 ชั้น 1,อาคาร 3 ชั้น 3 นายบุญเจิด บุญวังแร่ฝ้าห้องน้ำชำรุดตรวจสอบ(13-10-2560) , -ดำเนินการรื้อถอน (17-10-2560) , -ดำเนินการสั่งของมาซ่อม , อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งของรายละเอียด