วันรับเข้าระบบ : 03-08-2560
ผู้แจ้ง : วิภาดา บุญส่งแท้
รายละเอียด : Hood เปิดมีเสียงดัง

การดำเนินการ : -รอตรวจสอบ -ตรวจสอบ / ดำเนินการซ่อม(07-08-60)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(07-08-60)