วันรับเข้าระบบ : 21-02-2560
ผู้แจ้ง : กิตติ ปานมณี
รายละเอียด : ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(09-02-2560) ดำเนินการติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ (09-02-2560)