วันรับเข้าระบบ : 09-11-2559
ผู้แจ้ง : นงนุช โมราราย
รายละเอียด : เปลี่ยนลูกบิดประตู

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(04-11-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(04-11-2559)