วันรับเข้าระบบ : 09-11-2559
ผู้แจ้ง : อ.นันทีทิพย์ ลิ้มเพียรชอบ
รายละเอียด : ประตูห้อง กลอน ลูกบิด เสีย

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(03-11-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(03-11-2559)