วันรับเข้าระบบ : 02-09-2559
ผู้แจ้ง : นัฐรดา กินแตง
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

การดำเนินการ : รอตรวจเช็ค(14-09-59)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(14-09-59)