วันรับเข้าระบบ : 19-11-2559
ผู้แจ้ง : อ.ทัศนา
รายละเอียด : เปลี่ยนสายเมนโทรศัพท์ใหม่

การดำเนินการ : เดินสายเมนใหม่ (รอดำเนินการจัดซื้อคู่สายใหม่) งบประมาณปี 2560
สถานะการดำเนินการ : รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่