คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
 หน้าหลัก | เว็บบอร์ดชาววิทย์ | เข้าสู่ระบบ | ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | ลงทะเบียน | Mail Group

ชื่อ - นามสกุล :: อนุวัฒน์ อินทรลำใย

ห้องทำงาน :: ภ.4308

สาขาความเชี่ยวชาญ :: จุลชีววิทยา

ประเภท :: ผู้ช่วยวิจัย

ANUWAT INLAMYAI

อีเมล์ :: Art_3113531135@outlook.co.th

เครื่องมือที่เชี่ยวชาญ :: เครื่องมือทางงานจุลชีววิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ :: 3626


ชื่อ - นามสกุล :: นัฏติยา ใจจำนงค์

ห้องทำงาน :: HIU

สาขาความเชี่ยวชาญ :: Applied Thai Tradditional medicine

ประเภท :: ผู้ช่วยวิจัย

Nattiya Chaichamnong

อีเมล์ :: orangejussamine@hotmail.com

เครื่องมือที่เชี่ยวชาญ ::

หมายเลขโทรศัพท์ :: 3722


ชื่อ - นามสกุล :: กานต์ชิษชนก สารสุข

ห้องทำงาน ::

สาขาความเชี่ยวชาญ :: เคมีอินทรีย์

ประเภท :: ผู้ช่วยวิจัย

Ganchitchanug Sarasuk

อีเมล์ :: Jayja400@gmail.com

เครื่องมือที่เชี่ยวชาญ ::

หมายเลขโทรศัพท์ ::


ชื่อ - นามสกุล :: ณิชารีย์ พินิจ

ห้องทำงาน :: -

สาขาความเชี่ยวชาญ :: -

ประเภท :: นิสิตบัณฑิตศึกษา

Nicharee Pinit

อีเมล์ :: nicharee9692@gmail.com

เครื่องมือที่เชี่ยวชาญ :: -

หมายเลขโทรศัพท์ :: -


ชื่อ - นามสกุล :: ภคมน ลาภพาณิชยกุล

ห้องทำงาน :: ภ. 4311

สาขาความเชี่ยวชาญ :: เภสัชวิทยาฯ

ประเภท :: ผู้ช่วยวิจัย

Phakhamon Lapphanichayakool

อีเมล์ :: mp_catta@hotmail.com

เครื่องมือที่เชี่ยวชาญ :: microplate reader, Gel Doc

หมายเลขโทรศัพท์ :: 3721


 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731