Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร และนิสิตเก่า - 07 พฤศจิกายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 720 คน

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการหนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 1 ความก้าวหน้าในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2. กำหนดการระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะในการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ อำเภอเมืองเมือง จังหวัดเชียงใหม่

4. กำหนดการระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556

ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์