อาจารย์,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ ดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ:
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทW: 1869
F: 0-5596-3731

nutsawade@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1418


Member of: 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท