อาจารย์ รศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ:
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทW: 1861
F: 0-5596-3731

pattana9@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0504


Member of: 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท