อาจารย์ ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1833
F: 0-5596-3731

dumrongsakp@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1363


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ