อาจารย์; ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ ดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1835
F: 0-5596-3731

chuanchomt@yahoo.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0823


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, 05 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน