อาจารย์ อ.ธีรชัย เรืองบัณฑิต:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติM: 087-688-9988
W: 1820
F: 0-5596-3731

theerachai@siamrx.com (www.siamrx.com)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1294


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ