นักวิทยาศาสตร์ วริศรา พาศรี :
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติW: 8801

warisarap@nu.ac.th (www.nu.ac.th)