นักวิทยาศาสตร์ วนารี รักประชา:
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติW: 8802

wanareer@nu.ac.th (www.nu.ac.th)