เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภัณฑิรา แผ่นทอง:
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติW: 8655, 8809

phanthirap@nu.ac.th (www.nu.ac.th)