อาจารย์ ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล:
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทW: 1870
F: 055963731

jiraj@nu.ac.th (www.nu.ac.th)Member of: 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท