ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 8801

ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ.ดร.ศุทธินี-วิสุทธธรรม@สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ (www.สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์)