อาจารย์ อ.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง:
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทW: 1862

nattakanwadee@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=20181


Member of: 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท