อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร:
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวทW: 1866
F: 0 5596 3731

prapapantem@gmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=2211


Member of: 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท, 03 ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท