นักวิทยาศาสตร์ ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3650
F: 0 5596 3731

sirintip.int@gmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=PH0023


Member of: 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ