อาจารย์ ผศ.ดร.จันทิมา เมทนีธร:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1827
F: 0 5596 3731

janthima.methaneethorn@gmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1411


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ