อาจารย์ อ.ศุภชัย อินสุข:
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติW: 1808
F: 0-5596-3731

suppachaii@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
insuksup@pharmacynu.org (www.pharmacynu.org)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1293


Member of: 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ, 04 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ