อาจารย์ ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต:
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมW: 1878
F: 0 5596 3731

anothai107@yahoo.com, anothait@nu.ac.th
anothait@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0503


Member of: 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม, 02 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม