หน่วยปฎิบัติการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีพิสิกส์ขั้นพื้นฐาน:W: XXXX