คนสวน บุญลอย พรามนาค:W: 3623
F: 0-5596-3731

http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=PH0002


Member of: 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ