พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง เชื้อน ทิมเครือจีน:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3623
F: 0-5596-3731

cheant12@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0120


Member of: 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ