วันรับเข้าระบบ : 12-09-2560
ผู้แจ้ง : ณัฐวรรณ สถานทุง
รายละเอียด : ลูกบิดประตูเสีย

การดำเนินการ : ตรวจสอบ ( 07-09-2560) ดำเนินการซ่อม (08-09-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ (08-09-2560)