วันรับเข้าระบบ : 12-09-2560
ผู้แจ้ง : นัฐรดา กันแตง
รายละเอียด : ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอุดตัน

การดำเนินการ : รอดำเนินการตรวจเช็ค ดำเนินการซ่อม(20-09-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(20-09-2560)