วันรับเข้าระบบ : 18-08-2560
ผู้แจ้ง : สมเกียรติ ใจพันธ์
รายละเอียด : ลูกบิดประตูเสีย

การดำเนินการ : ตรวจสอบ(17-08-2560) ดำเนินการซ่อม(17-08-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(17-08-2560)