วันรับเข้าระบบ : 03-08-2560
ผู้แจ้ง : นงนุช โมราราย
รายละเอียด : หลอดไฟเสีย ติดตั้งเพิ่ม

การดำเนินการ : -รอตรวจเช็ค -ตรวจเช็ค(08-08-60)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(08-08-60)