วันรับเข้าระบบ : 01-08-60
ผู้แจ้ง : ณัฐวรรณ สถานทุง
รายละเอียด : ลูกปิดประตูชำรุด

การดำเนินการ : ตรวจสอบ(21-07-60) เปลี่ยนลูกปิดใหม่
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(21-07-60)