วันรับเข้าระบบ : 19-07-60
ผู้แจ้ง : กิตติพงษ์ โนรัมย์
รายละเอียด : เครื่อง Texture เสีย

การดำเนินการ : รอตรวจสอบ
สถานะการดำเนินการ : รอดำเนินการซ่อม