วันรับเข้าระบบ : 19-07-2560
ผู้แจ้ง : กิตติพงษ์ ดนรัมย์
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

การดำเนินการ : รอตรวจสอบ (ตรวจสอบ 20-07-60) พัดลมคอยล์ร้อนเสี ดำเนินการซ่อม(17-08-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(17-08-2560)