วันรับเข้าระบบ : 19-07-2560
ผู้แจ้ง : กิตติพงษ์ โนรัมย์
รายละเอียด : ท่อระบายน้ำรั่ว

การดำเนินการ : รอตรวจสอบ ตรวจสอบ(16-08-2560) ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ(16-08-2560)
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ(16-08-2560)