วันรับเข้าระบบ : 09-06-2560
ผู้แจ้ง : อ.อรสร สารพันโชติวิทยา
รายละเอียด : ย้ายท่อน้ำเสีย น้ำดี ออกจากห้องพักอาจารย์

การดำเนินการ : -ตรวจสอบ(18-04-60) -ดำเนินการบางส่วน(08-06-60)
สถานะการดำเนินการ : รอดำเนินการซ่อม