วันรับเข้าระบบ : 28-02-2560
ผู้แจ้ง : อ.อรรถวิทย์ สมศิริ
รายละเอียด : โช๊คประตูเสีย

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(23-02-2560) ดำเนินการถอดออก
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(23-02-2560)