วันรับเข้าระบบ : 21-02-2560
ผู้แจ้ง : สกาวรัตน์ ทับทองหลาง
รายละเอียด : ไฟฟ้าแสงสว่าวเสีย

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(06-02-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(06-02-2560)