วันรับเข้าระบบ : 19-01-2560
ผู้แจ้ง : สมเกียรติ ใจพันธุ์
รายละเอียด : ปลํ๊กไฟชำรุด

การดำเนินการ : รอตรวจเช็ค(18-01-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(18-01-2560)