วันรับเข้าระบบ : 12-01-2560
ผู้แจ้ง : นงนุช โมราราย
รายละเอียด : สวิทซ์ไฟแสงสว่างชำรุด

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(10-01-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(10-01-2560)